Ratujmy 6-latki!

YouTube Preview Image

Wczoraj w Sejmie odbyła się debata nad obywatelskim projektem ustawy o powrocie do rozwiązania, w którym dziecko rozpoczyna naukę w szkole w wieku 7 lat. Stanowisko Klubu Sprawiedliwa Polska przedstawiła poseł Beata Kempa.

Pełna treść wystąpienia poniżej

czytaj dalej …

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Nowym Sączu

IMG_0041W dniu 1 marca 2015 r. w Nowym Sączu odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Święta ustanowionego w 2011 roku w hołdzie Żołnierzom Niezłomnym, którzy walczyli w antykomunistycznym podziemiu w latach 1945-1956.

W uroczystościach wzięły udział organizacje kombatanckie i patriotyczne, parlamentarzyści, w tym posłowie Klubu Sprawiedliwa Polska: Andrzej Romanek i Arkadiusz Mularczyk, władze samorządowe oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Sądecczyzny. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Święta odprawioną w Bazylice Świętej Małgorzaty o godzinie 17:00.

czytaj dalej …

Sprawiedliwa Polska składa projekt ustawy ws. pomocy frankowiczom

IMG_2422

Na konferencji prasowej Klubu Parlamentarnego Sprawiedliwa Polska posłowie Patryk Jaki, Andrzej Romanek i dr Jacek Czabański przedstawili projekt ustawy ws. pomocy frankowiczom. Projekt zakłada  :

- Ograniczenie ryzyka finansowego konsumenta powodowanego zmianą kursu o 30 % w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy kredytowej,  powyżej tej granicy koszt wzrostu kursu ponosi bank.

- Banki nie będą mogły wypowiadać umów kredytowych z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej kredytobiorcy, jeżeli kredyt jest zabezpieczony hipotecznie.

- Ustawę będzie się stosować do kredytów już udzielonych jak i tych zawieranych w przyszłości.

czytaj dalej …

Rodzice niepełnosprawnych dzieci oszukani !

IMG_2326

Dzisiaj pod Kancelarią Premiera i Sejmem RP odbył się protest organizowany przez rodziców niepełnosprawnych dzieci. Poseł Arkadiusz Mularczyk w imieniu Klubu Parlamentarnego Sprawiedliwa Polska wystąpił na wspólnej konferencji prasowej z przedstawicielami protestujących. Opiekunowie przedstawili swoją trudną sytuację życiową i zaapelowali do Premier Kopacz o wycofanie się ze zmian zaproponowanych im w trakcie z tzw. okrągłego stołu. Po konferencji poseł Mularczyk razem z protestującymi złożył w Kancelarii Sejmu apel do Marszałka Radosława Sikorskiego ws. pomocy osobom niepełnosprawnym. Treść apelu jest dostępna TUTAJ.

Zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa skierowane do Prokuratora Generalnego ws. prywatyzacji CIECH i „lewych kont” HSBC

IMG_2137

Solidarna Polska składa zawiadomienia do Prokuratora Generalnego o możliwości popełnienia przestępstwa ws.  korupcji przy prywatyzacji CIECH-u oraz  braku działań w tej sprawie ze strony CBA i ministra skarbu.  Ponadto zawiadomienie ws. braku reakcji ze strony Premiera Donalda Tuska i Wicepremiera Vincenta Rostowskiego wobec uzyskania przez nich wiarygodnych informacji o możliwych oszustwach podatkowych i praniu brudnych pieniędzy przez obywateli polskich przy wykorzystaniu kont genewskiej filii banku HSBC.   

czytaj dalej …

Wniosek poseł B. Kempy do NIK ws. JSW

Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r.

Beata Kempa

Poseł na Sejm RP

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

Szanowny Pan Krzysztof Kwiatkowski

Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Skr. poczt. P-14

00-950 Warszawa

Wniosek o wszczęcie kontroli w sprawie sprawowania nadzoru właścicielskiego przez Skarb Państwa w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.

Szanowny Panie Prezesie,

niniejszym zwracam się z uprzejmą prośbą o wszczęcie przez Najwyższą Izbę Kontroli z urzędu na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r., poz. 82 j.t.) kontroli w sprawie sprawowania nadzoru właścicielskiego przez Skarb Państwa w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.

Proszę o rozważenie możliwości wszczęcia kontroli wobec:

Ministerstwa Skarbu Państwa, odpowiedzialnego za nadzór właścicielski w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. /dalej jako JSW/ ze strony Skarbu Państwa pod względem celowości i gospodarności dokonywanych przez JSW transakcji w postaci:

  • około 7 mln 748 tysięcy zł wydawanych w 2014 r. na kontrakty menadżerskie członków zarządu JSW, w sytuacji bardzo dużej straty spółki w tym roku,
  • około 900 tysięcy wydanych na doradztwo biznesowe od 2011 r.,
  • pięcioletniego kontraktu sponsorskiego siatkarskiego klubu Jastrzębski Węgiel, na podstawie którego JSW zobowiązuje się przekazywać drużynie około 8 mln zł rocznie,
  • remontu hotelu Różany Gaj w Gdyni, za kwotę 27 mln zł

oraz innych transakcji,

które mogły łącznie doprowadzić do niecelowego lub niegospodarnego wydatkowania przez JSW łącznie około 100 mln zł

czytaj dalej …

„Łapówka za CIECH? Żądamy stanowiska premiera!”

Solidarna Polska będzie domagała się rozszerzenia porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu o punkt dotyczący możliwej korupcji podczas prywatyzacji CIECH-u oraz będzie wnioskowała o stanowisko rządu w tej sprawie.

YouTube Preview Image

czytaj dalej …

Dlaczego nie popieramy Konwencji RE

REDzisiaj Sejm głosuje ws. Konwencji RE. Przypominamy list, jaki w tej sprawie wystosowały do prof. M. Fuszary pani poseł Beata Kempa we wrześniu ubiegłego roku.

Dlaczego nie popieramy Konwencji RE o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej?

Klub Sprawiedli­wej Polski stanowczo opowiada się za walką z przemocą wobec kobiet i dzieci oraz z przemocą domową. Nie możemy jednak zgodzić się na ratyfikację Konwencji RE „O zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”. 

Jeżeli ktoś jest przekonany o tym, że przyjęcie tej konwencji jest remedium na wszelkie zło związane z przemocą to jest w błędzie. Gdy  dokładnie i ze zrozumieniem wczytamy się w tekst konwencji, to znajdziemy w nim sformułowania, które nigdy nie powinny znaleźć się w żadnym dokumencie. Ta Konwencja nie wpro­wadza dodatkowych, lepszych instrumentów chronią­cych ofiarę przemocy, tylko wprowadza elementy ideologicz­ne. I o te elementy ideologiczne po prostu chodzi wnioskodawcom. W tym przypadku wprowadza się „tylnymi drzwiami” nową ideologię oraz próbuje wywołać rewolucję. Kiedyś mieliśmy do czynienia z walką klas, a teraz będziemy mieli do czynienia z walką płci.

czytaj dalej …